Προσωπικά Δεδομένα

Harris Hotel

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη και πραγματοποίησης κρατήσεων σε αυτό τον ιστότοπο, η Επιχείρηση συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος για τη συλλογή των δεδομένων είναι η Επιχείρηση.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε όλα τα δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός ατόμου, πράγμα που αντιστοιχεί στο επώνυμο, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, την ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός διαβατηρίου και η διεύθυνση IP καθώς και όλες τις πληροφορίες που ο χρήστης επιλέγει να δώσει και που τον αφορούν.

Σκοποί Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, για να ανταποκριθούν σε έναν από τους παρακάτω σκοπούς :

 • τη διαχείριση των κρατήσεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 • τη δημιουργία εμπορικών στατιστικών, την πραγματοποίηση ερευνών αγοράς και αγοραστικών συμπεριφορών
 • τη σύναψη και διαχείριση αρχείων, πράγμα που συμπεριλαμβάνει κυρίως τεχνικής φύσεως διαδικασίες όπως τυποποίηση, εμπλουτισμό και την αντιγραφή
 • την πραγματοποίηση διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση των πελατών
 • την επιλογή πελατών για την πραγματοποίηση ερευνών και ενεργειών προώθησης
 • την αποστολή προσκλήσεων και μηνυμάτων προώθησης εκ μέρους της Επιχείρησης. Ο Πελάτης μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή από τις προσφορές αυτές πατώντας το σύνδεσμο που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος των εν λόγω ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων
 • την πάταξη καταχρηστικών πρακτικών

Καταπολέμηση Καταχρηστικών Κινήσεων

Για την καταπολέμηση καταχρηστικών κινήσεων, η Επιχείρηση έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου βάση του οποίου που μπορεί να:

 • Σας ζητηθούν, κάποια δικαιολογητικά μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, σε περίπτωση αυτόματης ειδοποίησης που ενεργοποιείται κατά την διασταύρωση των πληροφορίων που αφορούν την παραγγελία σας, για την εξασφάλιση της συναλλαγής
 • Να μην προχωρήσει στην προετοιμασία της παραγγελίας σας εάν έχει γίνει ήδη καταχρηστική χρήση του λογαριασμού πελάτη σας
 • Να παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν αιτήματος δικαστικών αρχών, σε περίπτωση καταγγελίας ή δικαστικής απαίτησης


Αποδοχείς Προσωπικών Δεδομένων

Μόνο η εταιρία και οι συνεργάτες της για την τεχνική υποστήριξη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας δίνετε. Οι κατηγορίες των εργαζομένων που θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, είναι το οι υπεύθυνοι διαχείρησης των κρατήσεων, η διοίκηση και οι συνεργάτες που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη.

Μπορούν επίσης να είναι οι παραλήπτες των προσωπικών σας στοιχείων φορείς δημοσίου, μόνο και μόνο για να ανταποκριθούν σε νομικές υποχρεώσεις, δικαστικοί επιμελητές, δικαστικοί υπάλληλοι και οργανισμοί για την είσπραξη χρέους.

Έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως να αποφευχθούν παρατυπίες, ζημίες ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτα άτομα.

 

Ποια είναι τα Δικαιώματα σας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των δεδομένων σας (ΕΕ) 2016/679, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Πρόσβασης και Ενημέρωσης, για το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιον λόγο τα συλλέξαμε και πως θα σκοπεύουμε να τα επεξεργαστούμε
 • Να αιτηθείτε την επεξεργασία τους όταν υπάρχουν ανακριβείς πληροφορίες ή την συμπλήρωση τους αφού μας προσκομίσετε τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα
 • Να μην προβούμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας αν θεωρείτε ότι τα επεξεργαζόμαστε με λάθος ή παράνομο τρόπο ή αν δεν θέλετε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για τις υπηρεσίες μας
 • Να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Το Ξενοδοχείο

© 2005-2024 Hotel Harris Α.Ε. | Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος
Αριθμός Γνωστοποίησης 1242979 |  Γ.Ε.ΜΗ. 123181242000

Designing & Hosting